Spektrometri

Spektrometri er læren om gjenstander basert på det fargespekteret de avgir eller reflekterer.
Det synlige spekteret er den delen av det elektromagnetiske spekteret som er synlig for det menneskelige øyet. Hos Glamox bruker vi sofistikert teknologi som f.eks. spektroradiometer for å avgjøre kvaliteten på lyskilder og armaturer.

Ved hjelp av dette utstyret kan vi utføre presise målinger av den totale lysfluksen og den totale spektrale fluksen. Standardkonfigurasjoner av målerutstyr er optimalisert for å kunne utføre totalfluksmålinger for lysdioder, lamper og armaturer.

Alle målinger utføres i henhold til anbefalingene fra CIE (Commission Internationale de l'Eclariage) og gjeldende industristandarder.