Salttåketester

Salttåketesting er en standardisert testmetode for å sjekke korrosjonsbestandighet for overflatebehandlete prøver. Testen produserer et etsende angrep på disse prøvene, slik at man kan forutsi i hvilken grad belegget er egnet som en beskyttende finish.
Saltspraytesting er veldig viktig for å vurdere egnethet for produkter som er beregnet for utendørsbruk eller kalde og våte miljøer. Uakseptable produkter korroderer i løpet av kort tid når de utsettes for saltholdig luft.

Standardisert saltspraykammer

Utstyret som brukes til spraytesting med salttåke er standardisert i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. Disse standardene beskriver informasjonen som kreves for å utføre testene; fastsetter testparametere som størrelsen på kammeret, temperatur,  lufttrykket til oppløsningen som sprayes, klargjøring av sprayoppløsningen, konsentrasjon, pH osv.

I saltspraykammeret vårt, som har et volum på over 1000 liter, kan vi simulere effekten av saltholdig luft på armaturene. Forekomsten av korrosjonsprodukter (oksider) evalueres etter en viss tid. Testvarigheten varierer avhengig av beleggets korrosjonsbestandighet; jo større korrosjonsbestandighet, jo lenger vil testperioden være uten at belegget viser tegn til korrosjon.