Vår visjon og verdier

Visjon
Glamox skal være en løsningsorientert, preferert leverandør av belysning til definerte markedssegmenter.

Verdier
Kunder
Vi verdsetter betydningen av å forstå kundenes forventninger og behov.

Samarbeid
Vi samarbeider med kunder og kolleger for å finne de beste løsningene.

Forpliktelse
Vi legger vekt på å levere som lovet.

Kvalitet
Vi har fokus på å levere riktig kvalitet og service.

Etikk
Vi behandler alle med verdighet og respekt.