Kvalitetspolitikk

I takt med Glamox sine 5 kjerneverdier, er våre forretningsenheter forpliktet til å arbeide med å forbedre sine prosesser og produkter, for å imøtekomme de krav kunden stiller til oss.
Vurdering av risiko, muligheter samt utvikling av kultur for kontinuerlig forbedring og høyt kunnskapsnivå er for oss nøkkelen til å utvikle, produsere og selge belysningsløsninger med riktig kvalitet, lang levetid og lavt energiforbruk.

Gjennom å forplikte oss til å etterleve nasjonale-, internasjonale- myndighets krav samt selvpålagte krav, skal vi sikre leveranse av produkt i samsvar med kundens krav og spesifikasjoner innenfor våre markedssegment. Dette innebærer å etablere målsettinger om å levere rett produkt til avtalt tid, pris og sted. Tilbakemeldinger fra kunden skal hjelpe oss til forbedringer, og bidra til at kundetilfredshet opprettholdes.

Gjennom en forpliktelse om en kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for kvalitet, skal vi sikre en oppfyllelse av disse krav.

Miljøpolitikk

Glamox-konsernet har også en miljøpolitikk, og flere av produksjonsenhetene våre er ISO 14001-sertifiserte fabrikker.Nedlastinger


ISO 9001
ISO 13485
EX-sertifikat for Glamox Production Molde