Våre kvalitetssystemer

Glamox-konsernets kvalitetspolitikk er nedskrevet i det overordnede styringsdokumentet for Glamox kvalitetssystem, i samsvar med kvalitetsstandarden ISO 9001.
De fleste produksjonsenhetene og testanleggene våre har sertifiserte kvalitetssystemer i samsvar med ISO 9001. Kvalitetspolitikken vår omfatter følgende viktige aspekter av aktivitetene våre:

• Kvalitet innen produktutvikling og konstruksjon
• Kvalitet innen valg av leverandører og komponenter
• Kvalitet innen produksjon
• Kvalitet innen testing og sertifisering
• Kvalitet innen logistikk og produktforsendelse
• Kvalitet innen kundebehandling og klagehåndtering

Miljøpolitikk

Glamox-konsernet har også en miljøpolitikk, og flere av produksjonsenhetene våre er ISO 14001-sertifiserte fabrikker.