You define. We connect.

Glamox tilbyr lysstyringssystemer basert på trådløs eller kablet teknologi. Våre løsninger er basert på den beste tilgjengelige teknologien og er designet med fokus på at det skal være enkelt å planlegge, installere, sette i drift og bruke.

Våre systemer

AV/PÅ sensorer

DALI-dimmere

System sensorer

DALI CompleteGlamox Wireless Radio

Glamox Wireless ZigBee

Ethernet2Dali