Varmesimulering

Dataassistert varmesimulering er en viktig del av den kreative prosessen når et nytt produkt utvikles. Laboratorieforskere, ingeniører og designere samarbeider tett for å kontrollere varmen inne i en armatur – selv før prototypen lages.
Utvikling av nye belysningsprodukter er basert på samarbeid, som inkluderer mange av våre ansatte og ofte uavhengige designere. Design og estetikk er av stor betydning i denne prosessen. Like viktig er vår erfaring med og kunnskap om design av termisk kontroll, slik at produktene opprettholder standard ytelse over lang tid.

Dette er spesielt viktig under utviklingen av produkter med LED-lyskilder. Forventet levetid for en LED-armatur er avhengig av hvor godt vi håndterer varmen i produktet. Varmesimulering gjør det mulig for oss å beregne dimensjonene til varmereduserende komponenter som f.eks. redusere "prøve og feile"-kostnader og tidsforløp.

3-D-trykking av komponenter

3-D-trykking er en nyttig del av prosessen når komponenter for en ny armatur designes. Prosessen muliggjør nøyaktige simuleringer i god tid før pre-produksjonen.