Kalender for webinar og arrangementer

           Webinar

          Møte

         Seminar


August

Glamox Connect


Dato: kommer snart 
Klokken: 09.00 - 09.30  


Se opptak av webinar

En dypere forståelse av LED        

Webinaroversikt:
1. Hvordan har LED-lyskilder forbedret de siste årene?
2. Forstå sentrale begreper knyttet til LED
3. Dimme teknologi - Flimmer – Drivere
4. Hvordan er våre produkt-datablad nyttige?
5. Oppsummering. Spørsmål og svaystemet er ekstremt skalerbart og inngangsnivået, som et frittstående system, er veldig enkelt å ta i bruk. 

Glamox Zigbee       

Systemet er ekstremt skalerbart og inngangsnivået, som et frittstående system, er veldig enkelt å ta i bruk. Glamox Zigbee er et  system som baserer kommunikasjonen over den åpne protokollen ZigBee 3.0. ZigBee er pr i dag den mest utviklede trådløse protokollen på markedet.r

En introduksjon til Human Centric Lighting     

  Hvorfor installere en Human Centric Lighting? Vi ser på  fordelene med en HCL-løsning.
•  Hvordan implementere HCL. 
•  Vi ser de 4 parametrene vi må ta hensyn til når vi designer en HCL-løsning.
•  Bruksområder for Glamox HCL. Vi ser nærmere på segmentene og anbefalingene.

Glamoxs guide til belysning av renrom     

Å designe armaturer for renrom er kunsten å kombinere robust design med overflater som er enkle å rengjøre, utmerket lysutbytte og andre funksjoner som er forventet av en moderne lysarmatur. Men vi innser også at ikke alle renrom er like, og vi vil at dere skal kunne innrede dem ulikt når det gjelder belysning.
• Hva definerer en god armatur for renrom 
• Viktigheten av grundig testing
• Human Centric Lighting i et renromsmiljø
• Vi ser nærmere på våre produkter

Belysning på psykiatriske sykehus    

Vi presentere våre blå-blokkerte belysningsløsninger skreddersydd for Psykiatriske sykehus. Vi vil også dykke ned i en casestudie fra Østmarka Psykiatrisk sykehus i Norge. 
• Lys har stor effekt på oss mennesker.
• Hvorfor bruke blåblokkert lys?
• Vi presenterer Østmarka casestudie
• Lysstyringssystemer og anbefalinger.

Armbaserte Luxo produkter til helse  

Vi ser på hva som er unikt med luxo armbaserte produkter i forhold til nøyaktig posisjonering og perfekt balanse. Det blir en demonstrasjon av sengelampen Carelite G2 og lupelampen Circus LED G2.

3 prinsipper for å lykkes med kontorbelysning   

Individuelt justerbar arbeidsplassbelysning. Energibesparende produkter og løsningerMaksimal fleksibilitet for brukere og byggeiere

LED + Lysstyring = Ekstrem energieffektivitet  

Hvordan redusere energiforbruket til belysningen med 

Viktigheten av høykvalitets BIM-filer  

Vi vil se på funksjonene som er viktige for å lage BIM-filer av høy kvalitet, og hvordan Glamox adresserer dette. 

Skoleelever lærer bedre med riktig belysning  

Hva er viktig å tenke på under planleggingen av belysningen på skolen.

Human Centric Lighting for Skoler 

Hvordan kan Human Centric Lighting gi fordeler og velvære til elever og lærere?Hvorfor velge wireless?

Trådløs lysstyring for industri og kontor​?