5-års garantipolicy

Från den 1 oktober 2010 lämnar Glamox Luxo Lighting AB, BU Sales, 5 års garanti på tillverknings- och materialfel alla produkter med varumärkena Glamox, Luxo och Høvik. Om nedanstående villkor är uppfyllda kommer Glamox Luxo Lighting antingen reparera eller ersätta produkten.
Denna garanti gäller från fakturadatum och gäller för tillverknings- och materialfel, om produkterna har använts / installerats;
  • i enlighet med dess avsedda ändamål och användningsspecifikation
  • inom den angivna operativa ramen, till exempel miljö
  • med strömförsörjning inom det angivna området till exempel spänning, ström och frekvens
  • på ett professionellt och lagligt sätt samt i enlighet med produktdatablad, servicemanual och installationsanvisningar

Garantin täcker inte;
  • bortfall i produktion eller andra kostnader eller skador som uppstår som en konsekvens av att produkten inte fungerar
  • fel som kan skyllas på exponering för extrema förhållanden där tex åska, blixtnedslag, inträngande vatten, brand, dålig ventilation eller annat utanför Glamox Luxo Lighting AB, BU sales, kontroll
  • delar som måste bytas ut på grund av normalt slitage som till exempel konventionella ljuskällor, tändare och batterier
  • fel utifrån kompatibilitetsproblem mellan produkterna och installationsmiljön till exempel kontrollsystem och strömförsörjning
  • produkter som har blivit modifierade eller reparerade av obehörig person
  • normala underhålls- och reparationsproblem