Användningsområden för Glamox HCL

Human Centric Lighting har en mängd användningsområden, men varje lösning behöver skräddarsys efter kundens specifika behov. Vi har över 70 referensprojekt för belysningslösningar som vi utvecklat för skolor, vårdinrättningar, kontor och industribyggnader. Läs mer om hur HCL kan användas i olika tillämpningar och hur du kan dra nytta av det.

Skolor

Bättre inlärning
Skolor kan dra nytta av HCL på flera sätt. Den här typen av belysning kan inte bara användas för att styra elevernas och personalens dygnsrytm, utan också för att öka koncentrationsförmågan under prov och arbetsuppgifter som kräver hög koncentration. Med biologiskt optimerade belysningssystem i utbildningsmiljöer kan naturliga ljusförhållanden uppnås mer effektivt.

Se skolan i ett annat ljus
En Human Centric Lighting lösning kan öka prestationsförmågan i skolor. Rätt belysning på morgonen, med tillräcklig ljusstyrka och innehåll av blå våglängder, kan till exempel hjälpa eleverna att vakna upp och upprätthålla koncentrationen under hela skoldagen. Läraren kan likaledes aktivera ett intensivt kallvitt ljus för aktiviteter som kräver hög koncentration eller ett varmvitt ljus för avkoppling och gruppsamtal. Vare sig du är lärare eller elev så gör Glamox HCL att du kan se din skola i ett annat ljus.

Fördelar med att använda HCL i skolor

Du sover bättre
• Belysningssystem som ger ljus med högre intensitet och färgtemperatur vid rätt tid på dagen kan förbättra sömnens varaktighet och kvalitet och därigenom påverka inlärningseffekterna på ett positivt sätt.

Du presterar bättre
•Under de tidiga morgontimmarna kan rätt ljus minska känslan av sömnighet och göra det enklare att koncentrera sig. 

• En bättre ljusmiljö kan öka vakenheten och koncentrationen under lektionerna. 

Du mår bättre
• Möjligheten att anpassa ljuset till den pedagogiska miljön bidrar till ökat välbefinnande för elever och personal. Det handlar om att tillhandahålla rätt ljus vid rätt tidpunkt.

Glamox har omfattande erfarenhet av att förse skolor och utbildningsinstitutioner med skräddarsydda människocentrerade belysningslösningar.

Referenser för skolor med HCL »

Kontor

Förbättra arbetsdagen
Människor tillbringar större delen av sin vakna tid inomhus, i synnerhet på vintern. Därför är kontorslokaler idealiska för Human Centric Lighting. Rapporter från arbetsplatser och kontor berättar om en ökning av både energi och motivation efter installation av en HCL lösniing, liksom en ökning av de anställdas totala välbefinnande.

Håll fokus
Forskning visar att förutom att tillhandahålla tillräcklig belysning för att utföra arbetsrelaterade visuella uppgifter, kan arbetsplatsens belysning påverka personalens vakenhet, humör, varseblivning, sömn-vaken-mönster och det allmänna välbefinnandet. Tidpunkter, varaktighet och spektral sammansättning av ljusexponeringen spelar en avgörande roll för dessa biologiska effekter. Dessutom visar forskningen att dessa effekter kan bero på miljösammanhang, typ av aktivitet, personliga egenskaper och de anställdas tillfälliga trötthetsnivå.

Fördelar med att använda HCL på kontor

Du sover bättre

  • Exponering för intensivt svalt ljus under dagen kan ha en positiv effekt på kontorsarbetarnas sömn under efterföljande natt. 

Du presterar bättre

  •  Ljusinställningarna kan påverka de anställdas upplevelse av arbetsmiljön.
  •  Vilka ljusinställningar man föredrar kan variera avsevärt. Individuell ljusreglering kan därför ha en positiv effekt på trivseln på arbetsplatsen.

Du mår bättre

  •  Exponering av mer intensivt ljus kan öka medarbetarnas känsla av vakenhet och vitalitet.
  • Human Centric Lighting kan också ha en positiv effekt på individernas humör och känsla av välbefinnande, särskilt i regioner med liten tillgång till solljus under vintermånaderna.


Glamox har lång erfarenhet av att förse alla typer av kontor med skräddarsydda HCL lösningar, som skapar trivsamma och effektiva arbetsmiljöer .

Glamox HCL-lösningar efterlever WELL Building Standard™*

Referenser för kontor med HCL »

Vård

Förbättrad vård och omsorg
Vårdmiljöer är väl lämpade för installation av belysningscykler med simuleringar av soluppgång, solnedgång och dagsljus, eftersom de boende ofta befinner sig länge i dessa miljöer. Effekterna på patienter eller boende kan innefatta högre aktivitetsnivåer under dagen, bättre sömn på natten och kortare konvalescenstider. 

På sjukhus och inom äldreomsorg drabbas de boende ofta av försämrad tillgång på dagsljus på grund av sjukdom eller rörelsehinder. Att tillbringa mycket tid inomhus kan också störa sömnmönstren, särskilt under vintern. I synnerhet patienter med demens och andra kognitiva sjukdomar är känsliga för brist på dagsljusexponering. Glamox HCL förbättrar sådana tillstånd genom att hjälpa till att återställa patientens naturliga dygnsrytm.


Användningsområden inom sjukvård

För äldrevård  
Speciellt under vintermånaderna lider många äldre av otillräcklig dagsljusexponering. Detta får inte bara negativa konsekvenser för de boendes dygnsrytm, utan hämmar även deras kognitiva förmågor.  En HCL lösning kan kompensera för otillräcklig dagsljusexponering och bidra till att stabilisera de boendes dygnsrytm. Detta kan leda till mer stärkande sömn, vilket i slutänden förbättrar det mentala och känslomässiga tillståndet, dvs. välbefinnandet hos de boende. Belysningen kan också ha en positiv inverkan på sinnestillståndet.

Inom psykiatrisk vård
Forskning visar att eliminering av de blå våglängderna i ljuset kan ha en positiv effekt på vissa grupper av psykiatriska patienter genom att lindra symtomen vid maniska tillstånd. (4). Forskare och läkare undersöker därför om ljus utan blå våglängder kan användas för behandling av dessa patienter.

På sjukhus
En Human Centric Lighting lösning kan kompensera för otillräcklig dagsljusexponering och bidra till att stabilisera de boendes dygnsrytm. Effekterna på patienter eller boende kan vara bättre nattsömn och kortare tider för konvalescens. Dämpat varmt ljus före sömn kan hjälpa patientens melatoninproduktion, vilket främjar sömnens inträde.

I operationssalar
Användning av färgat ljus kan vara fördelaktigt för kirurger som opererar via monitor (t.ex. endoskopiska procedurer). Dynamiskt blått eller grönt ljus i synfältet används för att förbättra kontrasten på bildskärmar. Detta i sin tur minskar påfrestningen på kirurgernas syn. HCL kan också användas för att skapa en avkopplande miljö för patienter före och efter operation.

Fördelar med att använda HCL i sjukvården


Du sover bättre
• HCL kan stabilisera dygnsrytmen och förbättra sömnkvaliteten.
• HCL kan minska behovet av sömnstimulerande läkemedel.

Du presterar bättre
• HCL kan förbättra varseblivningsförmågan hos patienter och personal. 

• HCL frigör personalresurser eftersom de boende är aktiva och vilar vid rätt tid på dygnet. 

• HCL kan förbättra visuella arbetsförhållanden för kirurger som använder monitorer under operation.

Du mår bättre
• HCL kan förbättra det känslomässiga och fysiska välbefinnandet för patienter och personal till följd av vilsamma nätter. 

• HCL kan spela en roll när det gäller att förhindra humörsvängningar och depression.

Glamox har lång erfarenhet av att förse olika typer av hälsovårdsinstutioner med skräddarsydda HCL lösningar. Industri

Förbättrade prestationer
Belysningsinstallationer med högre ljusstyrka och justerbart vitt ljus kan öka produktionen, minska trötthet, misstag och olycksfall.

Mindre trötthet, mindre fel
Många industrier kräver hög koncentration av personalen, som ofta kör kraftfulla maskiner och tung utrustning. Högre intensitet kombinerat med rätt färgspektrum och noggrann planering av tidpunkter för olika belysningsinställningar kan leda till höjd uppmärksamhetsnivå hos industriarbetare. Detta resulterar i minskad trötthet, vilket kan minska antalet fel.

Du sover bättre

• HCL kan stabilisera dygnsrytmen och förbättra sömnkvaliteten.

Du presterar bättre

• HCL kan minska trötthet och öka produktiviteten.

• HCL kan förbättra vakenheten och minska risken för fel och olyckor.

Du mår bättre

• För skiftarbetare kan exponering av intensivt ljus öka medarbetarnas känsla av vakenhet och vitalitet under dagtid och på natten. 

• Human Centric Lighting kan också ha en positiv effekt på individernas humör och känsla av välbefinnande, särskilt i regioner med liten tillgång till solljus under vintermånaderna.

HCL för skiftarbetare
Belysning för nattskift kräver noggrann eftertanke avseende önskad effekt. För att öka uppmärksamheten och risken för misstag mot slutet av nattskiftet rekommenderar vi exponering av kallvitt ljus under nattskiftets sista timmar. Detta kan kombineras med individuellt styrda ”duschar” med kallvitt ljus varje timme under skiftets andra hälft.

För skiftarbetare som arbetar mer än fyra nätter i rad kan ljus användas för att förskjuta dygnsrytmen och underlätta övergången till nattarbete. Individuella inställningar och personlig kontroll är viktigt när man installerar HCL-lösningar för skiftarbetare.

Våra experter hjälper och guidar dig genom varje steg på vägen för att säkerställa den perfekta lösningen för dina behov.