Asymmetriskt ljus

Den bästa lösningen för att uppnå optimal arbetsplatsbelysning är en asymmetrisk skrivbordslampa.
Ergonomiskt utformade skrivbordslampor fördelar ljuset jämnt över hela arbetsområdet. De förhindrar reflektion och orsakar inte något obehag till kollegor. Den jämna ljusfördelningen underlättar övergången mellan ljusa och mörka områden på arbetsytan och låter dina ögon arbeta i ett konstant behagligt ljus.

Lagstadgade krav

Krav för god arbetsplatsbelysning fastställs i den internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1. Luxos skrivbordslampor uppfyller kraven på belysningsstyrka på minst 500 lux på skrivbordsytan.