Belastningstabell

Det rekommenderas att använda automatiska säkringar typ C. Tabell med en översikt över hur många armaturer som kan användas per säkring finns på vår hemsida under Belastningstabell. Säkringarna får inte innehålla blandad last såsom magnetisk (induktiv) last och elektronisk (kapacitiv) last.
Jordfelsbrytare

Armaturer med HF-don ger max. 3,5 mA läckström till jord (för själva HF-donet är denna gräns max 1mA läckström till jord). Kom ihåg att jordfelsbrytare kan lösas ut på 0,5 X märkt utlösnigsström. Detta betyder i sämsta fall 4 armaturer på en 30mA jordfelsbrytare. Använd alltid jordfelsbrytare som är avsedd för elektroniska laster. Jordfelsbrytaren måste vara stötströmsäker och tidsfördröjd .
 
Belastningstabell HF

Samtida inkoppling av ett stort antal elektroniska komponenter kan leda tillspänningsfall och att enstaka armaturer inte tänder. I dessa fall rekommenderarvi att man delar in armaturerna i grupper med en kontaktor som tidsförskjutertändningstidpunkten med 1-2 sekunder.

Belastningstabell F

Värdena på startströmmen är satt i förhållande till automatsäkring med C-karaktär. Antalet armaturer på en 16A grupp med 16C säkringblir då : (16/startsrtöm) * 0,8. Faktor 0,8 är en säkerhetsfaktor.

LED

LED-armaturer kan ha en startström som leder till frånkoppling av säkringar.
Startströmen kan vara högre än förväntat i jämförelse med konventionella armaturer.
Läs mer om startströmmen för LED-armaturer under avsnittet Belastning & säkringar under teknisk specifikation för varje LED armatur.