Vikten av god ljuskvalitet

På Glamox Luxo vet vi hur viktigt ljus är för arbetsmiljön och för individens hälsa och välmående på arbetsplatsen. Bra belysning minskar risken för hälsoproblem, ökar säkerheten och förbättrar produktiviteten.
Därför lägger vi stor vikt på ljuskvaliteten hos våra förstoringslampor. De är inte bara förstoringsglas med belysning utan kraftfulla armaturer med enastående ljusutbyte. Kvalitet och exakt positionering av ljuskällorna i förhållande till linsen möjliggör  skuggfri förstoring och enastående färgåtergivning.
 
LED: Framtidens ljuskälla
Under de senaste åren har vi designat, utvecklat och tillverkat en ny generation av armaturer  för lysdioder (LED) i stället för traditionella ljuskällor. Lysdioder (LED) är halvledare som sänder ut ljus när en elektrisk ström passerar genom den. Dioder kan användas en och en eller monterade i moduler för ökad effekt.

Ergonomiska. Energieffektiva. Ekonomiska.
Våra moderna förstoringslampor med LED är konstruerade för att ge bästa möjliga ergonomi. De använder endast en bråkdel av den energi som traditionella ljuskällor gör.