BIM


BIM

(BUILDING INFORMATION MODELING) är en intelligent 3D-modellbaserad process som ger arkitekter, ingenjörer och konstruktionspersonal verktygen för att effektivare planera, designa, bygga och hantera byggnader och infrastruktur

En BIM-modell

är en virtuell tredimensionell byggarbetsplats. Det kan vara en byggnad, en infrastrukturprojekt eller andra mindre eller större projektEtt BIM-objekt

som också kallas BIM-familj är en slags byggsten. Att använda BIM-objekt som byggstenar förenklar processen att bygga en BIM-modell. Exempel på BIM-föremål kan vara väggar, fönster eller, som i vårt fall, armaturer
Några av de bästa BIM-objekten i branschen

Utvecklingen av Glamox BIM-objekt

Glamox insåg tidigt att användningen av 3D-konstruktionsprogram för planering och konstruktion av byggnader skulle bli allt vanligare. För att möta den förväntade efterfrågan från våra kunder på 3D-objekt (se definition i ram), startade vi ett projekt med målet att erbjuda de bästa BIM-objekten inom belysningsindustrin.
Efter noggrann bedömning bestämde vi oss för att programvaran Revit från AutoDesk var den bästa plattformen för våra BIM-filer och vi utvecklade våra filer i nära samarbete med Symetri, den skandinaviska leverantören av Revit-programvaran, för att göra dem till de bästa på marknaden. Sedan 2012 har vi erbjudit gratis BIM-filer på vår webbsida.

Kontinuerliga förbättringar
Under åren har vi kontinuerligt förbättrat våra BIM-filer. Både 3D-konstruktionen och den tekniska informationen har finjusterats. Mer användbar information har lagts till, till exempel antalet drivdon per 16A MCB B eller C säkring specifikt för varje modell, och även IFC-parametrar, vilket säkerställer att teknisk information i våra BIM-filer exporteras korrekt till IFC. Idag erbjuder vi både Face Based och unhosted BIM-filer för hela samlingen, eftersom branschen använder båda typerna i planering och konstruktion.

Uppdaterade och produktspecifika filer
När vi designar och bygger våra BIM-filer internt, implementeras tekniska uppgraderingar av våra produkter i våra filer och publiceras kontinuerligt på webben. Detta gör alla våra filer på webben aktuella och perfekta för planering, design och konstruktion.Under de senaste åren har användningen av BIM som verktyg för drift och underhåll av byggnader blivit allt vanligare. Glamox BIM-objekt är produktspecifika, vilket gör dem speciellt lämpade för detta ändamål!


Glamox 3D-gjord modell, jämfört med Glamox BIM

3D-rendering av Glamox-produkten

Glamox BIM-modeller; designade noggrannt men utan design detaljer, håller datastorleken mellan 300 och 500 kb!

Glamox erbjuder två BIM-objekttyper

Face based model

Unhosted


Glamox BIM-objekt erbjuder

• Exakta men små 3D-modeller. 300 till 500 kb
• Produktspecifika filer, väl lämpade för både planering, drift och underhåll
• Produktspecifik ljusmätning (IES) inbyggd i modellen
• Både Unhosted och Face-baserade objekt
• Alla Glamox BIM-filer är lätta att hitta på vår webbsida
• Ett brett utbud av teknisk information
• Intern design och konstruktion, vilket garanterar korrekt information till våra kunder hela tiden
• IFC-parameter i teknisk information (öppen BIM)

Vi erbjuder BIM-filer för vårt kompletta webbsortimentLadda ned från en produktfamiljsida:

Ladda ner från en artikelsida: