Central Monitoring

Ett system som ger dig möjlighet att övervaka och styra kompletta belysningsinstallationer. Dessa system kan också erbjuda möjligheter utöver ljusstyrning.

Glamox är engagerad i en systemarkitektur som erbjuderkunden enkel tillgång till all tillgänglig data för användningi ett byggnadshanteringssystem.Central Monitoring och tilläggstjänster

Genom att använda vårt central monitoring system kan vi även erbjuda tilläggstjänster som energiövervakning, nödljusövervakning och slutligen underhållsövervakning.

Glamox Central Monitoring
Oavsett om systemet är trådlöst eller ej kommer det alltid att vara möjligt att ansluta det till Ethernet och sedan översätta data för användning i ett byggnadshanteringssystem. Arkitekturen kan bestå av olika typer av teknik, så länge som det centrala övervakningssystemet kan samla information från all teknik till en enhetlig plattform för användaren.Genom att använda öppna standardprotokoll kan vi ansluta alla delar av din ljusinstallation till ett Central Monitoring system. Med vårt Central Monitoring system kan vi också erbjuda extra tjänster så som energiövervakning, nödljusövervakning och underhållsövervakning.


Trådlös flexibilitet

Genom att välja en trådlös lösning, adderar du extra flexibilitetför ditt ljusstyrningssystem. Den trådlösa lösningen från Glamoxär stabil, säker och effektiv.

Glamox Wireless

Med trådlös teknik blir ditt ljusstyrningssystem extremt flexibelt. Nya ledningar behöver intedras, bara ändra inställningar och lösningen är anpassad till en ny interiörlayout direkt.För renoveringar eller anpassning av lokaler är detta en enorm fördel.


Till produkterna »


       


Komplett kontroll med KNX

Vi har utvecklat en produktportfölj för belysningsapplikationer och kan leverera en komplett ljusinstallation baserad på KNX.

Glamox KNX
Automatisering behöver inte vara svårt. Det kräver bara ett system som eliminerar problemen med isolerade enheter genom att säkerställa att alla komponenter kommunicerar via ett gemensamt språk. Vilken typ av enhet du vill använda spelar ingen roll längre.

Oavsett om du vill kontrollera belysning, fönsterluckor, säkerhetssystem, energihantering, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, signal- och övervakningssystem, gränssnitt till service och byggnadskontrollsystem, fjärrkontroll, ljud och video kontroll etc. Alla dessa funktioner fungerar via ett enhetligt system. Detta kallas principen om samverkan. Detta är byggnadskontroll förenklat. Detta är KNX!

  • KNX har 435 medlemmar, med mer än 7000 tillgängliga produkter
  • Glamox blev medlem 2017.

Till produkterna »