DALI Cockpit

Enkelt programmeringsverktyg för DALI-systemkonfiguration och övervakning av DALI-bussen.


DALI-Cockpit-funktioner:

  • Konfigurering av Glamox DALI-komponenter
  • Konfigurering av standard DALI-don och drivare
  • Adressering av DALI-system
  • Gruppindelning
  • Lagra scener
  • Övervakning och inspelning av trafik på DALI-bussen
  • Sända DALI-kommandon manuellt