Vikten av den personliga skrivbordslampan

Den personliga skrivbordslampan är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att uppnå en god arbetsmiljö.

Oönskad värk och smärta

En hel rad oönskade hälsoproblem såsom huvudvärk, nack- och ryggkrämpor och överansträngning kan hänföras till dålig belysning. Detta beror på att kroppen kompenserar för dålig belysning. Vi använder oss av ohälsosamma arbetsställningar för att kunna se bra.

Vid ombyggnad eller renovering  av din arbetsplats är det viktigt att behovet av tillräckligt ljus från en anpassningsbar och lättjusterad ljuskälla tillgodoses.

Nyckeln till minskad allmänbelysning

Genom att placera en skrivbordslampa vid varje arbetsplats ger vi inte bara den enskilde en god och ergonomiskt riktig belysningslösning, det möjliggör också en väsentlig minskning av allmänljuset i rummet.