EasyCalc

Hur många armaturer behövs i det här rummet? Behöver du en snabb och enkel beräkning av hur många armaturer du behöver för att uppnå önskad belysningsstyrka? Välj produkt och ange önskat värde. EasyCalc ger direkt svar.
Vårt verktyg för förenklad ljusberäkning kallas EasyCalc. De flesta av våra armaturer kan ingå i beräkningar med EasyCalc. Inom några sekunder kommer du veta hur många armaturer du behöver i ett rum.

Välj variant innan du gör beräkningen!
EasyCalc tar inte bara hänsyn till rummets storlek, montagehöjd etc, utan också till wattal, optik och andra egenskaper hos armaturen. Därför är EasyCalc knutet till individuella varianter av våra produkter. Det innebär att du först måste söka fram den variant du vill beräkna, och sedan trycka på den gröna knappen Beräkna.

Så här gör du:

 • Hitta varianten av den produkt du vill beräkna
 • Välj Beräkna

Skriv därefter in nödvändig information:

 • Döp rummet (valfritt)
 • Ljusfördelning (om det finns mer än  ett alternativ)
 • Ange rummets dimensioner
 • Monteringshöjd är från golvet upp till armaturen
 • Arbetsplanets höjd är avståndet från golvet upp till arbetsytan
 • Belysningsstyrka: Välj önskat luxvärde
 • Underhållsfaktor: Välj ett av 3 alternativ
 • Ange reflektionsvärden
 • Välj Beräkna

Ladda därefter ned beräkningen som pdf eller inkuldera pdf:en i ett projekt.

Gör ljusberäkningar i din telefon!
EasyCalc är också integrerad i vår web app. Det innebär att du kan göra enkla belysningsberäkningar i din smarta telefon för att ta reda på hur många armaturer du behöver i ett rum. Du kan generera en pdf med en 3D-ritning av rummet, med projektinformation, vald armatur och ljusberäkning. PDF kan skickas till någon via e-post direkt från din telefon.