Test av elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)

EU-direktiv sätter upp krav på vilka normer som alla typer av utrustning måste uppfylla innan de lanseras på den europeiska marknaden Därför måste all elektrisk utrustning uppfylla EMK-direktivet.
Detta EU-direktiv hänvisar till de europeiska produktstandarderna EN-55015 (elektromagnetisk störning från en armatur) och EN-61547 (Belysningsmateriel för allmän användning - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitet).

Varför är det viktigt med EMK-kontroll

Elektromagnetisk kompatibilitet är en del av den elektriska vetenskapen som studerar oavsiktlig alstring, spridning och mottagning av elektromagnetisk energi med hänsyn till oönskade effekter (elektromagnetisk interferens eller EMI) som sådan energi kan inducera.
 
EMK har som syfte att säkerställa att utrustning eller system inte stör eller förhindrar att annan utrustning fungerar korrekt på grund av falsk emission och absorption av elektromagnetisk interferens.

Test i en avskärmad kammare

Inuti vår avskärmade kammare kan vi utföra alla tester som behövs för armaturer. Vi kan testa produkter mot utstrålad eller ledande emission, elektrostatiska urladdningar (ESD), spänningsfall och spänningstoppar på kraftledningar och immunitet mot högfrekventa elektromagnetiska fält.