EN12464-1:2011

2011 uppdaterades den europeiska ljusnormen, EN 12464-1. Denna uppdatering  resulterar i några större förändringar för hur arbetsplatser inomhus ska planeras. Glamox fokuserar på dessa förändringar genom att förklara vad de betyder i praktiken.
Den grundläggande filosofin bakom de nya kraven i normen är en önskan om att förbättra ergonomin på människors arbetsplatser genom att öka belysningen på väggar och tak och förbättra förhållandena för visuell kommunikation.

Mer ljus på väggar och tak ökar trivseln och förbättrar orienteringsförmågan i arbetsmiljön. Nyligen genomförda studier har också visat att ökad belysning i rummet kan förbättra koncentration och varseblivning.

Visuell kommunikation handlar om att kommunicera genom gester och kroppsspråk. Detta kräver mer vertikalt ljus. En mätning av det vertikala ljuset kallar  vi cylindrisk belysning.

 sylinderhoder_17.02.12_med_piler
Den cylindriska belysningsstyrkan Ez är genomsnittet av allt vertikalt ljus på en imaginär cylinder. Modelleringseffekten är förhållandet mellan den cylindriska och den horisontella belysningsstyrkan (Eh).


Som figuren visar, är detta ett medelvärde av allt ljus som träffar de vertikala ytorna av ditt huvud. Men mycket ljus i ansiktet är inte nog. För att urskilja ansiktsuttryck, är det viktigt att ljuset inte tar bort alla detaljer, utan skapar skuggor och kontraster. Detta kan mätas med hjälp av vad som kallas modelleringseffekt, som är förhållandet mellan ljus från alla håll (cylindrisk belysningsstyrka) och ovanifrån på hjässan (horisontell belysningsstyrka). För modelleringseffekten ska vara bra, är detta förhållande satt till mellan 0,3 och 0,6 i den nya normen. Kraven på cylindrisk belysning och modelleringseffekt gäller endast sk aktivitetsplan som placeras i rummet baserat på var användaren befinner sig eller där visuell kommunikation ska ske. Skissen visar aktivitetsnivån i kontorsmiljö.

 to_flater_09.05.2012
Aktivitetsplan i ett kontorslandskap, en på 1,2 meter där människor sitter och en på 1,6 meter där de står och går.


Att uppfylla dessa krav kommer i de flesta fall att leda till en betydande förbättring av arbetsmiljön, men det kan också betyda ökad bestyckning, fler armaturer och annan armaturplacering. Därför är det viktigt att belysningsleverantör, slutanvändare, konsult och utvecklare kommunicerar för att förstå effekterna av de nya kraven. Glamox har redan räknat ut hur den nya normen påverkar våra koncept för utbildning, hälsa och näringsliv, i många fall behöver bestyckningen ökas eller fler armaturer användas. Energibesparing bör aldrig användas som en prioritet över ljuskvalitet. Då ska det snarare inrikta sig på att ljuset släcks när ingen är närvarande. Glamox betonar belysningslösningar som är individuella, energisnåla och flexibla för alla användare och kunder.