Ex Klassificering

Glamox har lång erfarenhet från de mest extrema Ex-områderna i Nordsjön.
Alla Ex-produkter måste certifieras av en EU godkänd tredje part. Certifieringen görs enligt gällande europeiska föreskrifter.

Farliga områden är indelade i tre zoner baserat på hur troligt det är att explosiva atmosfärer (brandfarliga gaser, ångor, damm eller fiber) kan uppstå.

Zon 0/20: Kontinuerlig närvarande eller närvarande under långa perioder (> 1000 timmar/år). 
Zon 1/21: Troligtvis närvarande vid normal drift (> 10 <1000 timmar / år)
Zon 2/22: Kan förekomma (<10 timmar / år - av misstag)

Glamox producerar armaturer som är lämpliga för zon 1/21 och zon 2/22

Dessa zoner kan delas in i temperaturgrupper beroende på vilka typer av gaser som kan uppstå i området. Temperaturgruppen anger maximal tillåten temperatur i området. Glamox har armaturer certifierade för temperaturgrupperna

T3: Max temperatur 200°C
T4: Max temperatur 135°C
T5: Max temperatur 100ºC

Gaserna som uppträder i dessa zoner sorteras i grupper i förhållande till den tändenergi som skall till för att antända dem. Glamox Ex armaturer är certifierade enligt IIC som är den strängaste av dem.

ATEX
Glamox armaturer är certifierade i hänvisning till EU:s ATEX direktiv (94/9/EC) som trädde i kraft fr.o.m. 1 juli 2003. Armaturerna är därmed certifierade enligt sista utgåvan av standarden EN50014, EN50021 och EN50019.