Vilka fördelar kan jag förvänta mig?

Ett ljusstyrningssystem från Glamox är ett utmärkt val oavsett om du är slutanvändare, fastighetsägare, entreprenör, anläggningschef eller konsult. Slutanvändarens behov väger tungt under designprocessen. Vi omvandlar den medföljande informationen till skräddarsydda lösningar som uppfyller kundens specifika krav.

  Maximera tids- och energibesparingar
  Ha tryggheten med automatiserad nödljustestning enligt nationella standarder
  Stödja en hälsosam arbetsmiljö och ökad prestanda
  Kontrollera HCL som förbättrar dygnsrytmen och välbefinnandet
  Optimera användningen av lokalerna
  Planera, installera, hantera och underhålla installationen enkelt
  Ha kontinuerlig tillgång till dina test- och analysdata
  Driftsätt och förändra parametrar on line utan att behöva vara på plats i lokalen.

Ljusstyrningssystem för alla behov

Lägre livscykelkostnader
Reducera energiförbrukningen, underhållskostnaderna och förläng installationens livslängd.

En mer produktiv arbetsmiljö
En belysningslösning som optimerar både arbets- och sociala miljöer. Dessutom kan en HCL lösning förbättra prestanda, välbefinnande och stödja en gynnsam dygnsrytmEnkel övervakning

Våra övervakningslösningar är baserade på öppna standarder, testade och anpassade till ”icke-tekniska” användare.

Enkel nödljusövervakning
Genom att använda adresserbara nödljussystem är det enkelt att ställa in testcykler och generera rapporter som uppfyller både europeiska och nationella standarder

Enkel planering av underhåll
Glamox Connect-lösningen är ett utmärkt verktyg som ger all information för att hantera underhåll på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Enkel kartläggning av energiförbrukning
Vårt enkla användargränssnitt ger övervakning av energiförbrukningen i olika delar av byggnaden.

Enkel åtkomst av data
Tack vare en väl genomtänkt systemarkitektur och öppna standardprotokoll kan data enkelt överföras till ett system för fastighetsautomation (BMS) oavsett typ av kommunikation.

Enkel planering av lokaler
Genom att värmekartlägga ett område baserat på närvaro kan man visualisera användningen av utrymmet och justera belysningen efter faktiska behov. Dessutom kan man få rapporter om hur utrymmet används och optimera användningen av byggnaden