Forskning

PILCS

I PILCS projektet (Personalized Intelligent Lighting Control Systems)  exponerades kontorsarbetarna för ett noggrant utformat, slumpmässigt utvalt belysningsschema under 3 veckor, därefter exponerades de för en andra testperiod. Antingen fick kontorsarbetaren en standard kontorsbelysning, det vill säga 500 lux i genomsnitt på arbetsytan med ett neutralt vitt ljus eller alternativt ett dynamiskt ljus med varierande färgtemperatur och intensitet. Detta ljus har anpassats till personens ålder och kronotyp.


Segment: Kontor
Start: 2016
Plats: Nederländerna
Forskningsinstution: TUe

Publikationer: http://www.pilcs.eu/publications.html


TUV skola  

Dynamisk belysning i en skola. Effekter på vakenhet, uppmärksamhet och sömn hos 8-10 år gamla barn.Ett belysningssystem installerades i ett klassrum med 13 elever (4: e klass), och ett klassrum med 14 elever (3: e klass) användes som kontrollgrupp. Systemet installerades med halvt manuell styrning mellan 4 olika förhållanden, ljusintensitet från 309 - 976 lux och färgtemperatur från 2700 - 6500 K. Vakenhet, uppmärksamhet och sömn mättes före och fyra veckor efter installationen med hjälp av Pictorial Sleepiness Scale baserat på tecknade ansikten, uppmärksamhetstestet d2- och frågeformuläret Children Sleep Habit.

Resultat
Sammantaget rapporterade eleverna mindre subjektiv sömnighet vid posttest jämfört med baslinjen (F = 4.71, p = .041), med en trend mot en interaktionseffekt mellan testdag och klass (F = 4.05, p = .056). Ytterligare analyser visade mindre sömnighet vid posttest jämfört med baslinjen i testklassen (8,9% förbättring, p = .006) men inte i kontrollklassen (0,2% förbättring, p = .917). Det fanns inga effekter av interventionen med avseende på uppmärksamhet eller sömn

Källa: I.W. Saxvig2, S. Pallesen1,2, B. Bjorvatn1,2, 1 Norwegian Competence Center for Sleep Disorders, Haukeland University Hospital, Norway 2 University of Bergen, Norway

Segment: Skola
Plats: Hemsedal, Norge
Tidpunkt: Studie genomförd i januari och februari 2014
Forskningsinstution: UiB, Haukeland University Hospital and the Norwegian Competence Centre for sleepdisorders.


Østmarka psykriatiska sjukhus

Installerat ”tuneable white” ljus i alla områden som används av bipolära patienter. Från 18.00-08.00 exponeras patienterna endast för orange ljus som inte innehåller några blåa våglängder. En forskningsstudie kommer att dokumentera effekterna på patienterna. Mer information läggs till när projektet utvecklas.

Segment: Sjukvård
Plats: Trondheim, Norge
Start: November 2017
Forskningsintitut: NTNU


DEM.LIGHT

Tre äldreboenden i Bergen är utrustade med ”tunable white” armaturer som integrerad ljusterapi. DEM.LIGHT syftar till att öka utvecklingen av ljusterapi som en takmonterad lösning för behandling och rehabilitering av demenspatienter. Projektet har en betydande klinisk och kommersiell innovationspotential eftersom den syftar till att implementera ny medicinsk teknik inom den primära hälsovårdssektorn, och därigenom lindra symptomen på demens, en av samhällets stora utmaningar. Premium armaturer + Glamox HCL kontrollsystem. Mätningar: kärntemperatur, depression, aktigrafi, livskvalitet, neuropsykiatrisk inventering, beteendeobservation etc. Mer information läggs till när projektet utvecklas.

Segment: Hälsovård
Plats: Bergen, Norge
Start: 2017
Forskningsinstitut: UiB


SONAS äldreboende

Mer information läggs till när projektet utvecklas.

Segment: Hälsovård
Plats: Athlone, Irland
Start: 2017
Forskningsinstitut: ITSligo


Simuleringsexperiment på skiftarbete

Projektet omfattar tre laboratoriestudier där olika ljusscenarier baserat på färgtemperatur, luxnivå och monokromatisk vs. fullspektrumljus kommer att tillämpas på studenter som simulerar nattskift. Studierna kommer att övervaka effekten på vakenhet, kognitiv prestanda, sömntid och sömnkvalitet. Mer information  läggs till när projektet utvecklas.

Segment: Kontor
Plats: Bergen, Norge
Start: Hösten 2017 
Forskningsinstitut: UiB, Haukland University Hospital and the Norwegian Competence Centre for sleep disorders.