Friskare med rätt ljus?

Kan smart belysning göra folk friskare?
På Vestfolds sjukhus i Tønsberg i Norge använder man ljus systematiskt för att minska psykiatriska störningar.

Vi dras till ljuset. Till solen, värmen och ljusa dagar. Forskare har länge talat om vikten av vitamin D för vårt immunsystem, och många av oss kanske oroar sig för vintern, skakar på huvudet och talar om mörker och vinterdepression.
Men kan ljus användas enligt plan? I rätta och stora mängder, kan det hjälpa oss att bli starkare mentalt?
"Det här är extremt spännande. Vi ska inte dra förhastade slutsatser, men forskningen visar tydliga indikationer på att god tillgång till dagsljus har en märkbar och positiv effekt på sinnet", säger Kari Hornmoen, belysningsdesigner på Multiconsult. Hon är entusiastisk över forskning i Danmark där vistelsens längd för psykiatriska patienter med depression minskade signifikant när de fick rum med god tillgång till dagsljus. De som hade rum mot sydost kunde ha upp till 30 dagars kortare vistelse än de som bodde mot norr.

Positiva sjukhuschefer

När planeringen av en ny psykiatrisk avdelning på sjukhuset i Vestfold började för några år sen, presenterades den här kunskapen för sjukhusledningen, som nickade sitt bifall och svarade att, ja, den här kunskapen är för viktig för att ignoreras. Lösningen var inte att bygga alla rum mot söder, men att på en avdelning installera armaturer som levererar stora mängder ljus med varierande färgtemperatur – ett ljus som kompenserar för dagsljuset. Den nya byggnaden invigdes i september 2019 med Glamox som en huvudleverantör.
"Vad vi har gjort är att ordna med både naturligt ljus och kompletterande ljus. Stora fönster, där du kan sitta i fönstersmygen, släpper in dagsljus. Dessutom kopierar vi dagsljuset. Vi tar in det i byggnaden och simulerar det som händer utomhus. På så sätt stöder vi den naturliga cirkadiska rytmen", säger Kari Hornmoen.

Human Centric Lighting

För att uppnå det används Human Centric Lighting (människoorienterad belysning, HCL). HCL programmeras för att leverera ljus med hög färgtemperatur (svalt ljus med blå våglängder) under dagtid, och på kvällen ett mer dämpat ljus med låg temperatur ("varmt" ljus med färre blå våglängder). Det dämpade varma ljuset gör att kroppen är redo för kväll och stimulerar produktionen av sovhormonet melatonin, medan svalt ljus stimulerar vakenhet och aktivitet. Armaturerna styrs automatiskt och sömlöst", förklarar Anders Bru, Concept Manager på Glamox.
Ljusets styrka och färgtemperatur varierar alltså över dagen. Variation är också ett nyckelord för byggnadens olika delar: Korridorer behöver extra ljus, medan soffhörnor får lägre ljusnivåer och varmare ljus.
"Vi har skapat zoner för att ge en känsla av hemtrevnad. Utöver det varma ljuset är väggar och tak också målade i varma färger, vilket minskar känslan av institution", förklarar Kari Hornmoen.

Viktiga utomhusytor

Även utomhus är ljuset noggrant planerat. Tre utomhusytor, även kallade "sensoriska trädgårdar", står till patienternas förfogande. För att förhindra att patienterna skadar sig är de inhägnade och väl säkrade. På samma gång har mycket gjorts för att minimera känslan av att vara instängd.
"Vi har arbetat nära ihop med landskapsarkitekter för att skapa det vi kallar "en inomhusmiljö utomhus". Med växtlighet och ljus har vi skapat en välkomnande omgivning av det som annars hade varit döda ytor. Då är det underbart att höra användare beskriva de här ytorna som att komma till himlen", säger belysningsdesigner Hornmoen.

Inbyggda

För att hindra patienter från att skada sig själva eller armaturer och anslutningar, är alla lampor inbyggda i väggar och tak. På många ställen används så kallade "wall washers", alltså ljus som reflekteras via en vägg. Metoden ger en ökad känsla av rymd.
Psykiatriska patienter har ofta långa vistelser på institution, och därför är det extra viktigt att de fysiska omgivningarna bidrar till god behandlingsmiljö. Anders Bru på Glamox tycker att ljus idag är en mer uppskattad faktor än tidigare.
"Vi ser en ökad förståelse för ljusets betydelse, alltså för de icke-visuella effekterna av ljus", säger Bru. Belysningsdesigner Kari Hornmoen håller med:
"Det finns en stort sug efter kunskap och forskning på det här området. Den ökande uppmärksamheten är glädjande, både för patienter och folk i allmänhet. Och mycket glädjande för oss belysningsdesigners!"