Förstoring är viktigt för många industriella processer

Modern tillverkning omfattar alla processer som krävs för produktion och integrering av en produkts komponenter. Många av procedurerna i en värdekedja kräver användning av förstoringslampor, däribland montering, inspektion och processkontroll.
Många industrier som till exempel elektronikindustrin är särskilt känsliga för elektrostatiska urladdningar (ESD) och måste vidta åtgärder för att avlägsna statisk elektricitet genom att jorda personalen och tillhandahålla antistatiska verktyg. ESD-godkända förstoringslampor är ett krav i många av dessa industrier. Det gäller även många underhålls-, reparations- och översynsprocedurer.