Förstoringstabell

Tabellen ger en fullständig översikt av alla tillgängliga kombinationer av tilläggslinser för våra förstoringslampor.
 
Förstoringslampa
Primärlins, diopterSekundärlins, diopterTotal förstoringFörstoring
i procent
Brännvidd (fokallängd)


Wave LED,3.5
1.9X188 %285 mm
Wave LED ESD3.5  4.02.9X288 %130 mm

3.5  6.03.4X338 %105 mm

3.510.04.4X438 %  75 mm

5.0
2.3X225 %200 mm

5.0  4.03.3X325 %110 mm

5.0  6.03.8X375 %  90 mm

5.010.04.8X475 %  50 mm


KFM LED,3.0
1.8X175 %330 mm
KFM LED ESD3.0  4.02.8X275 %140 mm
LFM LED
3.0  6.03.3X325 %110 mm

3.010.04.3X425 %  70 mm

5.0
2.3X225 %200 mm

5.0  4.03.3X325 %110 mm

5.0  6.03.8X375 %  90 mm

5.010.04.8X475 %  50 mm


Circus3.5
1.9X188 %285 mm

3.5  4.02.9X288 %130 mm

3.5  6.03.4X338 %105 mm

3.510.04.4X438 %  75 mm
Magnifique II3.0
1.8X175 %330 mm

3.5
1.9X188 %285 mm

4.0
2.0X200 %250 mm

6.0
2.5X250 %170 mm


Wave Plus,3.5
1.9X188 %285 mm
Wave ESD3.510.04.4X438 %  75 mm