Glamox Easy

GLAMOX EASY -lägre livscykelskostnader, mindre underhåll, större trivsel och bättre hälsa.
GLAMOX EASY gör det enklare och mer komfortabelt att vara fastighetsägare. Bättre planering, säkrare byggprocess och kortare installationstider gör tidsplanen och kostnaden mer förutsägbar. Lösningen som erbjuds ger dessutom lägre energiförbrukning, ökad komfort och bättre trivsel och välbefinnande för alla som uppehåller sig i byggnaden.

Som fastighetsägare är det totalkostnaden som räknas. Anläggningarna bör vara enkla att underhålla under åren som kommer. Detta har vi lagt stor vikt vid i begreppet GLAMOX EASY™. Reparationer, underhåll och skifte av ljuskällor kan görs snabbare och lättare utan kostsam demontering av armaturen.

Med GLAMOX EASY™ kan man koncentrera sig på andra saker och slipper bekymra sig om belysningsanläggningen. Detta gäller både hyresvärden och hyresgästen.