HF-information

Flimmerfritt ljus som förlänger ljuskällans livsländ

De första HF-reaktorerna kom på marknaden i mitten av 80-talet. Till att börja med var priserna relativt höga och återbetalningstiden blev därmed dålig. I dag opererar vi med 5:e generations HF-reaktorer. Priserna har stabiliserat sig på en bra nivå och kvaliteten likaså.

De flesta köper armaturer med HF-reaktorer för att reducera driftskostnaden. Både energiförbrukningen och antalet lysrörsbyten blir reducerad. Den som emellertid upplever de största fördelarna är användaren. Undersökningar visar att belysning med HF-reaktorer ger mindre trötthet och mindre koncentrations svackor. Någon påstår att den enklaste och billigaste sättet att förbättra innomhusklimatet, rent teknisk sätt, är att installera nya armaturer med HF-reaktorer.

Glamox använder bara reaktorer från Europas mest kvalitetssäkra leverantörer. Alla våra HF-reaktorer har inbyggt de sista nyheterna som varmstart och konstant ljus oberoende av matarspänning.

Funktionsbeskrivning
En HF-reaktor består av:

  • Nätfilter som hindrar störningar från nätet att ödelägga reaktorn samt hindra att störningar från reaktorn att komma ut på nätet.
  • Likriktare som omformar matarspänningen till likspänning.
  • Högfrekvensgenerator som omformar likspänningen till en hög frekvent rörström.
  • Kontrollkretsar som är logisks kretsar för att kontrollera riktigt tändningsförlopp, utkoppling av utbrända rör o.s.v.

 

I motsats till en konventionell reaktor så tar HF-reaktorn hand om själva tändningsförloppet. Först blir katoderna förvärmda till rätt temperatur något som tar ca 0,5 - 1,2 sec. sen kommer tändpulsen som sätter i gång urladdningsprocessen. Det är den högfrekventa rörströmmen som gör att lysröret får en mer effektiv drift. Det svagt fluoriserende belägget på lysrören gör att ljuset blir konstant och inte svänger i takt med frekvensen till matarspänningen. Detta gör att värden av ljuset blir högre och effektivare.