Historia

Glamox grundades år 1947 av den norske civilingenjören, forskaren och uppfinnaren Birger Hatlebakk.
Parallellt med att han undervisade universitetsstudenter i fysik och kemi experimenterade han privat med elektrokemiska processer. Han upptäckte en ny metod för elektrokemisk ytbehandling av aluminium som han kallade glamoxering. (Ordet kommer från de norska orden glatt-matt-oxydert). Den här processen använde Hatlebakk först till olika ändamål i industrin. Belysningsföretaget Glamox grundades när han insåg hur glamoxeringsprocessen kunde användas för att tillverka effektiva aluminiumreflektorer för kraftfulla armaturer.

Den första tiden
Flera framgångsrika belysningsprodukter utvecklades och företaget byggde en egen fabrik i Molde, Hatlebakks hemstad. 1959 hade man 147 medarbetare och en solid ekonomi som gjorde det möjligt att expandera vidare.

Glamox blir internationellt

Under 1960-talet ökade både produktutbudet och försäljningen snabbt och Glamox byggde upp säljorganisationer i Sverige, Danmark och Storbritannien. 1969 hade företaget 470 anställda. På 70-talet etablerades även produktion i Finland. Säljföretag grundades i Finland, Tyskland och Österrike, och de första leveranserna till sjöfarts- och offshoresektorn gjordes. Fabriken i Estland öppnade 1992.

Förvärv och fortsatt expansion
Glamox har gjort flera viktiga förvärv från 1980-talet och framåt, bland dem Høvik Lys, Norselight och Aqua Signal som allihop är starka varumärken i belysningssektorn. Förvärv och expansion har gjort att företaget nu har produktion och montering på fabriker i Norge, Sverige, Estland, Tyskland, Polen, UK,  Kanada och Kina. För närvarande har Glamox circa 2450 anställda.

​​
Viktiga årtal

1947
Glamox grundas som L/L Maskin-EL i Trondheim.

1948
Birger Hatlebakk utvecklar glamoxeringsprocessen.

1951
Namnet ändras till Glamox.

1957
Fabrik byggs i Molde.

1969
Glamox breddar verksamheten till att även omfatta uppvärmning. Affärsområdet såldes 1999.

1987
Förvärv av Enerba GmbH.

1989
Förvärv av IFA Electric.

1993
Förvärv av Adax (sålt 1999).

1995
Förvärv av Aqua Signal.

1999
Förvärv av Høvik Lys.

2001
Förvärv av Norselight.

2009
Förvärv av Luxo.

2016
Förvärv av LINKSrechts.

2018
Acquisition of O. Küttel. 

2019
Aquisition of Luxonic.

2020
Aquisition of ES-System.