Bolltest

Armaturer som är avsedda att använda i idrottsanläggningar och universalhallar ska vara slagtåliga.
Flera av våra produkter är bolltestgodkända i enlighet med den tyska bestämmelsen DIN 57710-13. Denna standard gäller slagtåligheten hos armaturer för inomhussportanläggningar. Den kräver att en armatur som träffas av en boll ska klara alla skador som kan orsaka att delar av armaturen faller ner.

För att klara standardtestet måste en armatur klara 36 skott från tre olika riktningar. Maximal slaghastighet är 60 km/h och bollen är en kalibrerad handboll. Produkten måste fungera efter testet utan att några lösa eller trasiga delar faller ner och utan att IP-märkningen förändras.