Installation

Nyttiga tips vid installation av våra armaturer.
Byggperioden

Armaturer skall inte kopplas till  temporär byggel. Anslut alltid armaturerna när elnätet är spänningslöst. Instabilt elnät kan skada elektroniken i armaturens förkoppling.   Säkringar och jordfelsbryare   Det rekommenderas att använda automatiska säkringar typ C. Tabell med en översikt över hur många armaturer som kan användas per säkring finns på vår hemsida under Belastningstabell. Säkringarna får inte innehålla blandad last såsom magnetisk (induktiv) last och elektronisk (kapacitiv) last. Armaturer med HF-don ger max. 3,5 mA läckström till jord (för själva HF-donet är denna gräns max 1 mA läckström till jord). Kom ihåg att jordfelsbrytare kan lösas ut på 0,5 X märkt utlösnigsström. Detta betyder i sämsta fall 4 armaturer på en 30mA jordfelsbrytare. Använd alltid jordfelsbrytare som är avsedd för elektroniska laster. Jordfelsbrytaren måste vara stötströmsäker och tidsfördröjd .    

Anslutning

Anslutningskabel måste vara av en kvalitet som tål exponering för UV-strålning och värme från ljuskällorna. Även om temperaturförhållanden inuti armaturen ligger inom ramen för en armatur, kan det vara så att nätkabeln inte har tillräcklig kvalitet för att klara detta. Nätkabeln måste skyddas från direkt strålning från lysröret med hjälp av en ogenomskinligt strumpa eller liknande. Om anslutningskabeln matas genom armaturen måste det tas i beaktande både möjlig UV-strålning och värme från armaturens komponenter på kabeln.    

Megging test

Armaturer kan meggingtestas med högst 500 V DC. Spänningen appliceras mellan jord och de parade faserna. Observera: Koppla ur den nominella spänningen innan den neutrala ledaren lossas. Om megging utförs felaktigt, skadar det elektroniken i armaturerna.   

Elektronik

Armaturerna använder elektronisk förkoppling som driver ljuskällorna med högfrekvens (HF). HF-don sparar energi, ger flimmerfritt ljus och för inte oväsen. Dessutom förlängs livslängden på ljuskällorna och sparar användaren tid då ljuskällorna inte behöver bytas lika ofta. Livslängden på elektroniken påverkas av temperaturen och kvaliteten på nätspänningen. Beräknad livstid är satt till 50.000 timmar vid armaturens högsta tillåtna omgivningstemperatur. Det måste dock förväntas ca. 10% förlust under denna period. Transienter och spänningstoppar samt anslutning till en ström av dålig kvalitet under byggtiden förkortar livslängden drastiskt.