Integrerade sensorer

Benämningen på våra integrerade sensorer består av tre bokstäver, med hänvisning till relevant LMS-nivå, typ av sensor och kommunikation.

  • Den första bokstaven anger nivån: S = Single group, M = Multiple Group och C = Central monitoring.
  • Den andra bokstaven anger vilken typ av sensor det är: P = PIR, M = Mikrovåg, T = Twilight, etc.
  • Den sista bokstaven anger vilken typ av kommunikation sensorn använder: R = Reläbaserad, W = Wireless, D = DALI, P = DALI med strömförsörjning, S = Slave och C= corridor- function.
Single Group

SPR sensor
Glamox SPR (Single, PIR, Relay) sensor är en PIR sensor med reläfunktion PÅ/AV för en ensam grupp av armaturer. Max last = 4 armaturer. Max 2 mastrar i ett system.

Hitta produkter »

SPC sensor 
Glamox SPC (Single, PIR, Corridor-function) sensor är en PIR sensor med korridorfunktion för en ensam grupp av armaturer. Korridorfunktionen tänder upp armaturerna till X% när det är närvaro och dimrar ner till Y% när det varit frånvaro efter en satt tid. Efter ytterligare en stund (Z) så kan armaturerna släckas. (Fabriksinställningar är X=100%, Y=10% och Z=aldrig av). Max last = 25 armaturer med möjlighet att ha flera mastrar. Notera att slavarna måste vara av typen DALI-CF.

Hitta produkter »

SMC sensor 
Glamox SMC (Single, Microwave, Corridor-function) sensor är en mikrovågssensor med korridorfunktion för en ensam grupp av armaturer. Korridorfunktionen tänder upp armaturerna till X% när det är närvaro och dimrar ner till Y% när det varit frånvaro efter en satt tid. Efter ytterligare en stund (Z) så kan armaturerna släckas. (Fabriksinställningar är X=100%, Y=10% och Z=aldrig av). Max last = 25 armaturer med möjlighet att ha flera mastrar. Notera att slavarna måste vara av typen DALI-CF

Hitta produkter »

SMR sensor 
Glamox SMR (Single, Microwave, Relay) sensor är en mikrovågssensor med reläfunktion PÅ/AV för en ensam grupp av armaturer. Max last = 4 armaturer där alla kan vara mastrar.

Hitta produkter »

SMW sensor 
Glamox SMW (Single, Microwave, Wireless) sensor är en mikrovågssensor med reläfunktion PÅ/AV för en ensam armatur men med en trådlös kommunikation till andra armaturer som också har en SMW sensor.

Hitta produkter »

SMA sensor 
Glamox SMA (Single group, Microwave, StandAlone) Singel-grupp mikrovågssensor med möjlighet för dagsljusreglering PÅ/AV. För en ensam armatur.

Hitta produkter »

SMM sensor
Glamox SMM (Single-group, Microwave, Master) Singel-grupp mikrovågssensor med Master- korridorfunktion som kan slava 11 armaturer varav 5 kan vara mastrar.

Hitta produkter »

STA sensor
Glamox STA(Single group, Twilight detection, StandAlone) Singel-grupp dagsljussensor med PÅ/AV funktion. För en ensam armatur.

Hitta produkter »

Multiple Group

MPP sensor
Glamox MPP (Multiple group, PIR, Power Supply) Flergruppssensor med PIR detektering och dagsljussensor. För upp till 4 olika grupperingar. Integrerad Strömförsörjning för upp till 30 DALI armaturer eller Slavsensorer typ MPS.

Hitta produkter »

MPS sensor
Glamox MPS (Multiple group, PIR, Slave) Slavsensor för ett flergrupps sensorsystem. 

Hitta produkter »

MPD sensor
MPD (Multiple-group, PIR, DALI) Flergruppssensor med PIR detektion. DALI adresserbar sensor. 

Hitta produkter »

Central Monitoring

CMW sensor
Glamox CMW (Central, Microwave, Wireless) är en mikrovågssensor till Glamox centrala trådlösa system. Sensorn kommunicerar med andra enheter i Glamox trådlösa system.

Hitta produkter »

CHW sensor
Glamox CHW (Central, High bay, Wireless) är en PIR för höga höjder till Glamox centrala trådlösa system. Sensorn kommunicerar med andra enheter i Glamox trådlösa system.

Hitta produkter »

CPW sensor
Glamox CPW (Central, PIR, Wireless) är en PIR sensor till Glamox centrala trådlösa system. Sensorn kommunicerar med andra enheter i Glamox trådlösa system.

Hitta produkter »

CPD sensor
CPD (Central-monitoring, PIR, DALI) Sensor för Glamox centrala system. PIR detektion och DALI kommunikation som kan kommunicera med andra DALI armaturer.

Hitta produkter »