Investeringskalkyl

Denna kalkyl beräknar återbetalningstid vid investering i en LED installation jämfört med en belysningsanläggning med konventionella ljuskällor. Alternativt kan du skriva in enbart merkostnaden för LED. Skriv in din information nedan.

Återbetalningstiden beräknas genom att dividera skillnaden i driftskostnader över skillnaden i investeringar. Det kan tolkas som hur många år det tar att "tjäna tillbaka" din initiala investering. Beräkningen ger ett förenklat resultat, dvs alla parametrar som  kostnader för städning, kalkyl- eller diskonteringsränta mm tas inte hänsyn till.

Beskrivning Konventionell LED Skillnad Enhet
Antal armaturer Armaturer
Armaturpris inkl ljuskälla. Alt. merkostnad LED (bef anl)* Belopp
Installationskostnad per armatur Belopp
Summa, investeringar Belopp
Energiförbrukning per armatur. Obs räkna med donet ca 5-10 watt ** Watt
Energipris Belopp/kWh
Drifttimmar per år Timmar
Livslängd, ljuskälla Timmar
Kostnad utbyte av ljuskälla, inkl ljuskälla och arbete *** Belopp
Summa årliga driftskostnader Belopp
Återbetalningstid År
Energibesparing %
* I befintliga anläggningar kan man beräkna återbetalningstiden för merkostnaden av LED. Lägg då endast in skillnaden i armaturpris.
** För exakt värde se produktblad på artikelnivå
*** Ca pris 200 kr för en 2 x 36 W armatur