Investeringskalkyl

Vår investeringskalkyl beräknar återbetalningstid vid investering i en LED installation jämfört med en belysningsanläggning med konventionella ljuskällor.
Återbetalningstiden beräknas genom att dividera skillnaden i driftskostnader över skillnaden i investeringar. Det kan tolkas som hur många år det tar att "tjäna tillbaka" din initiala investering. Kalkylen räknar även ut energibesparingen i procent vid övergång till en LED-lösning.

Fyll i alla fält  i kalylen så noggrant som möjligt. Detta inkluderar antalet armaturer och priser på armaturer som ska installeras, samt installationskostnader och energianvändning för nya och befintliga belysningsarmaturer. Dessutom  är den årliga drifttiden och livslängden för ljuskällor viktig information att få med.