IP klasser

IP-klassificeringen (Ingress Protection) visar armaturernas förmåga att motstå intrång av vatten och främmande fasta föremål.
Den första siffran betecknar motståndskraften mot fasta föremål (damm) och den andra siffran, motståndskraften mot vatten.

SPECIFIKATION IHT
DEN ANDRA SIFFRAN

SPECIFIKATION IHT
DEN FÖRSTA SIFFRAN
   Isolerade
(Objekt
< 12 mm)
Isolerade
(Objekt
< 1 mm)
Dammskärmat Dammtätt
Oskyddad  IP20  ip40    
Droppsäker  ip21      
Regnavstötande
 ip23  ip43    
Sprutsäker/Sköljtätt
   IP44  IP54  
Spolsäker
   ip45  IP55  IP65
Spolsäker högt tryck
       IP66
Vattentät
       IP67


IP20
En standard interiörarmatur har normalt IP klass 20. Det vill säga att en person inte ska kunna få en elektrisk stöt genom att sticka in ett finger i ett existerande hål i armaturen. Inget annat skydd.

IP23 Regnsäker
När man har ett skydd mot vatten ovanifrån får man normalt en IP23. Kravet är att det efter avslutat test inte ska vara vatten på elektriska komponenter. IP23 = sprutsäker ± 60° uppifrån.

IP44 Sköljtät
IP3x/-4x betyder att armaturen inte kan ha öppningar där man kan sticka in ett objekt med 2,5 mm/1,0 mm diameter. Testet utförs med en ståltråd med rätt diameter och med en definierad kraft (3N/1N). IPx4 betyder att armaturen måste tåla vattensprut från alla håll. Testas med normerade sprutmunstycke. Armaturen blir normalt inte vattentät, men med ett system som hindrar vatten att nå elektriska delar och som tillser att eventuellt vatten kan rinna ut igen.
 
IP54/55 Damm- och Spolsäker
Detta betyder att damm i skadliga mängder inte kan ta sig in på elektriska komponenter så att isolationsfel kan uppstå. Armaturen måste vara tät och packningar är därför nödvändigt. Testas i dammkammare. IPx5 kräver motståndskraftighet mot spolning (ej högtrycksspolning). Högre vattentryck och större mängd kräver högre packningstryck än IP54. IPx5 testas med spolslang (6,5 mm munstycke och 12,5 l/min). Avstånd 3 m.

IP66 Dammtät och spolsäker
IP6x är högsta täthetsklass för mekaniskt intrång (objekt/damm). Det tillåtas inget intrång av damm efter avslutat test. Armaturen måste vara helt tät, också vid undertryck. Packningstrycket bör därför vara tillräcklig högt för att hindra utjämning av undertryck. IPx6 är skydd mot kraftig spolning och tung sjö. Detta är armaturer som ofta blir rengjorda med högtrycksspolning, eller som är monterad på fartyg och utsatta för översköljande vågor. Utöver högt packningstryck för att säkra mot dammintrång, läggs det in mekanisk styrka för att säkra att armaturen inte öppnar sig på grund av det höga trycket och den stora vattenmängden.

Detta gäller både deformering av kupa och funktionen av kuplåsen. Testas med brandslang (munstycke på 12,5 mm, och vattenmängd 100 l/min.). Det tillåts inga spår av vatten i armaturen efter avslutad test.

IP67 Damm- och Vattentät
Samma täthet mot mekanisk intrång som IP66 men ska kunna hålla tätt för vatten i 30 min. på 1 m djup. Mekanisk är det inte lika stora krav som för IP66, men det bör säkerställas att armaturen inte kollapsar vid undertryck på 1 m djup. OBS: IP67 armaturer klara inte nödvändigtvis testet för IP66.

IP68 Under Vatten
Typiska användningsområden är undervattensbelysning i simbassänger och invändig tankbelysning.