IP-klassning (damm)

I våra dammkammare bedömer vi hur våra armaturer är skyddade mot fasta partiklar, med varierande grad av skydd, beroende på kraven för de olika typerna av belysningsprodukter.

Skydd mot fasta föremål

Det finns sex skyddsklasser mot inträngande av fasta föremål och dessa anges av den första siffran i produktens tvåsiffriga IP-märkning.

1. >50 mm: Alla stora ytor på kroppen, till exempel baksidan på handen, men inte något skydd mot avsiktlig kontakt med någon kroppsdel
2. >12,5 mm: Fingrar eller liknande föremål
3. >2,5 mm: Verktyg, tjocka ledningar, etc.
4. >1 mm: De flesta ledningar, skruvar, etc.
5. Dammskyddad: Inträngande damm förhindras inte helt, men oftast tränger inte någon mängd in som är tillräcklig för att störa utrustningens funktion, dock fullständigt skydd mot kontakt.
6. Dammtätt: Damm kan inte tränga in: Fullständigt skydd mot kontakt.

Dammtestkammaren

Dammtester utförs för att testa våra armaturers funktion under extrema omgivningsförhållanden. Internationella standarder anger testets varaktighet och sammansättningen av dammet som används. Bildningen av damm i testutrymmet påverkas av tryckluft. Dammet blåses runt och virvlar i kammaren genom intensiva luftrörelser.