Klimattester

Genom miljösimuleringar i klimattestkammare kan vi på ett kontrollerat sätt mäta hur temperatur och fuktighet påverkar våra produkter.
Klimattester är nödvändiga för att säkerställa att våra armaturers prestanda uppfyller standarderna under de klimatförhållanden som de kommer att användas under. Material kan försämras med tiden, för tidigt åldrande på grund av antingen höga eller låga temperaturextremer, medan fuktiga tillstånd kan orsaka kondens som kan skada elektronikkomponenterna.

Våra klimattestkammare har ett testutrymme på upp till 1 500 liter. De används för att utföra värmetester på upp till +180 °C, köldtester på ner till -75 °C och fuktighetsundersökningar i intervallet mellan 15 % och 98 %.

Här kan vi reproducera effekten på våra armaturer i många olika temperatur- och fuktighetsnivåer, inkluderat extrema stressparametrar som exempelvis snabba temperaturväxlingar. Den exakta simuleringen av autentiska miljöförhållanden snabbar på forskningen om nya material och förbättrar kvaliteten och tillförlitligheten på våra produkter.