Kostnad-nytta-analys

Införandet av lysdioder har lett till en rusning bland kunder, arkitekter och föreskrivare att använda den nya tekniken i nya och moderniserade byggnader.
Dock bör användningen av lysdioder göras med försiktighet. Inte alla applikationer lämpar sig för en LED installation. Till exempel, den högre kostnaden för en LED-armatur jämfört med en armatur med en konventionell ljuskälla kanske inte återvinns under anläggningens livstid. Därför är en total ägandekostnads strategi avgörande där man analyserar investeringar i armaturer, energikostnader, kostnad för byte av ljuskällor, kostnad för städning och annat. Dessutom bör sensorer beaktas, eftersom de minskar energikostnaderna och ökar armaturens livslängd ytterligare. I många fall skulle en LED- lösnings årliga kostnad inklusive kapitalkostnad vara lägre än den hos en konventionell lösning.

Länk till investeringsanalys beräkning >

illustration_cost-benefit-analysis_01_se

illustration_cost-benefit-analysis_02_se

Figuren förklarar principen om total ägandekostnad. Den initiala investeringen i LED installationen kan vara högre än en traditionell belysningsinstallation, men lysdiodernas lägre energiförbrukning och underhållskostnader kan ge en lägre totalkostnad under hela livstiden för anläggningen.