LED basics

En lysdiod (LED) alstrar ljus i en halvledare, som är en elektronisk komponent. Med hjälp av rätt material, kan en diod producera synligt ljus på olika våglängder.

Vitt ljus skapas genom att antingen använda en blå diod eller "chip" och lägga gul fosfor ovanpå den eller blanda ljus från en röd, grön och blå diod (RGB). Användningen av fosforomvandling är den mest använda metoden i belysningsbranschen, tack vare dess höga effektivitet och flexibela produktionsmetod. Fosforen kan tillsättas direkt till varje diod eller som en fosforplatta ovanpå en blandningskammare. Denna metod innebär ett visst färgspektrum, eller spektralfördelning för lysdioden beroende på fosforlagret.

LED är inte en ny uppfinning och de flesta av oss är vana vid att LED dioder är röda eller gröna signalmarkörer på vår stereo eller TV. Dessa är så kallade ”lågeffekts” LED som arbetar vid låga effekter. Under de senaste åren har "högeffekts" LED, dvs lysdioder som arbetar med effekter runt 1 W, nått en prisnivå och prestanda som är attraktiv för belysningsbranschen.

Marknadsundersökningar förutspår att nästan 50% av försäljningen av alla nya och utbytesbara ljuskällor kommer att vara baserade på LED tekniken år 2020. Eftersom lysdioder är dyrare än konventionell belysning, kommer värdet av LED försäljningen vara ännu högre.

För närvarande är effekttivitetsnivå på omkring 160 lm/W, som kommer ut från den kallvita dioden. LED i sig förväntas ge omkring 200 lm/W inom de närmaste tio åren


illustration_led_spectral-power-distribution


Spektralfördelningen (hur mycket ljus som avges vid varje våglängd) av en LED speglar det blåa ljuset från chipet och den gula fosforn.illustration_led-basics_02_se


Denna figur visar utvecklingen i effektivitet (lm/W) över tid för konventionella och LED ljuskällor. Då lysrör förväntas uppgå till högst 120 lm/W 2020, kan LED uppgå till ca 200 lm/W (Källa: McKinsey och Osram).