LED och energieffektivitet

En av fördelarna med LED är att allt ljus emitteras i en riktning. Detta innebär färre reflektioner inne i armaturen eftersom vi normalt vill att ljuset enbart går nedåt. Om vi vill ha en ljusfördelning som går både upp och ner, är LED mindre lämplig jämfört med t.ex. ett T5 lysrör.
illustration_led-and-energy-efficiancy_01_se


Konventionella ljuskällor kastar mycket ljus bakåt, vilket kan gå förlorat i den optiska utformningen av en armatur. Lysdioden, å andra sidan, emitterar allt ljus i en riktning.

Ljusfördelningen från en lysdiod mäts ofta i termer av lumen per watt eller effekt. Med armaturer med lysrör, förklaras effekten med användning av LOR eller Light Output Ratio. LOR mätar hur effektiv optiken är. För lysrörsarmaturer är ofta bestyckningen i watt en indikation på hur mycket ljus armaturen ger. För LED armaturer använder vi däremot lumen ut eller armaturlumen.

Det nominella lumenvärdet från en LED-modul kan ge en felaktig bild av hur många lumen du faktiskt får från armaturen. När vi  dokumenterar en LED armatur listar Glamox Luxo alltid lumenvärdet av armaturen, de så kallade effektiva armaturlumen. När du jämför det här ljusflödet med en T5 armatur måste du ta den nominella lumen från T5-lysröret och multiplicera med verkningsgrad eller LOR (Light Output Ratio) i armaturen (se figur).

illustration_led-and-energy-efficiancy_02_se


Man bör ägna särskild uppmärksamhet åt skillnaden mellan nominella lumen, armatur och nominellt lumen, lampa, som mäts på LED-modulen. Tidigare LED tillverkare listade ljusflöde i lumen vid en junction-temperatur på 25 grader, eller så kallade kalla lumen. Förbindelsepunkten mäts inuti dioden själv. Idag är en vanligare benämning att använda varma lumen, dvs lumen mätt vid en omgivande temperatur på 25 grader, vilket motsvarar en mycket högre övergångstemperatur.