LED och ljuskvalitet

Eftersom LED inte har fullt färgspektrum , måste vi vara uppmärksamma på  diodens egenskaper när det gäller färgkvalitet och färgåtergivning.
Lysdioder kan innehålla mindre av de röda våglängderna och därmed återge de röda färgerna sämre. Det kan undvikas genom att använda speciella material vid framställning av dioderna. Icke desto mindre måste man ägna särskild uppmärksamhet åt lysdiodernas Ra eller färgåtergivning index, CRI.

När lysdioderna tillverkas, är produktionsresultatet lysdioder med många olika färger eller färgtemperaturer. CIE färgdiagram används för att skapa en "binning"- struktur, det vill säga grupper av dioder som delar samma färgegenskaper. LED leverantörer erbjuder olika "bins" för armaturtillverkare. Ju färre "bins" desto jämnare färg och desto högre kostnad.

Några "binning"-system baserar sig på det mänskliga ögats färgkänslighet via en modell som kallas MacAdam-ellipser. Ellipserna är utspridda utöver binningstrukturen i färgkartan och deras storlek motsvarar toleransen av färgen på dioden. Storleken mäts i steg. Ju fler steg, desto större tolerans och desto lättare är det att se en färgskillnad. För alla praktiska ändamål, bedöms en 3-stegs tolerans som god. De flesta Glamox armaturer är inom en 3-steg ellips.illustration_led-and-light-quality_01