Användning av personliga upplysningar

Insamling och bearbetning av Data 
Glamox samlar in och lagrar din registreringsinformation såvida du instruera oss att inte göra det. Personuppgifter, såsom ditt namn, din adress, telefonnummer eller e-postadress registreras inte om du inte lämnar denna information frivilligt, t.ex. i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller i utförandet av ett kontrakt. Dessutom kan våra servrar registrera  namnet på din internetleverantör, den webbplats från vilken du besöker oss, de webbsidor du faktiskt besöker och datum och längd för ditt besök.

Cookies
Glamox kan också, i vissa fall, lagra information i form av "cookies" på din dator så att vi kan optimera vår hemsida enligt dina önskemål

Säkerhet
Glamox använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de data vi har under vår kontroll mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot tillträde av obehöriga.

Användning och utlämnande av personuppgifter
Glamox använder personuppgifter enbart i tekniskt syfte för administration av webbsidorna, kundens tillfredsställelse och administration, produktundersökningar och marknadsföring, endast i den mån det är nödvändigt i varje enskilt fall. Glamox lämnar inte någon personlig information till utomstående organisationer och / eller enskilda, förutom med ditt uttryckliga samtycke eller våra tjänsteleverantörer, som är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella. Vi kommer endast att lämna ut dina uppgifter till statliga myndigheter i de fall där Glamox i god tro anser att vi är skyldig att göra det enligt lag.

Användarvillkor

Godkännande av villkor
Genom att använda denna webbplats, inklusive nedladdningsområden, sändlistor, information om investeringsförhållanden, produktinformation, pressmeddelanden och andra tjänster som tillhandahålls av Glamox online ("Tjänsten") godkänner du följande användarvillkor

Glamox förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller upphöra med Tjänsten och förbehåller sig rätten att uppdatera dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande.

Användning av tjänsten
Du kommer inte att använda Tjänsten för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och meddelanden. Du får inte använda Tjänsten på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra Tjänsten.

Om delar av Tjänsten kräver att du öppnar ett konto, för att välja ett lösenord och / eller användarnamn, är du helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och konto, samt för alla aktiviteter som sker på ditt konto, om inte du har anmält till Glamox om obehörigt nyttjande av ditt konto eller något annat brott mot säkerheten.

Dokument och information

Tillgängliga handlingar och information, inklusive text, bilder, grafik, ljudfiler, animerade filer, videofiler och deras arrangemang, på denna tjänst är föremål för upphovsrätt och annat immaterialrättsligt skydd. De får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution, och får inte ändras eller överföras till andra webbplatser. Trots att den tillhandahållna informationen anses vara korrekt, kan den innehålla felaktigheter.

Varumärken
Om inte annat anges, är alla märken som visas på denna Tjänst  föremål för Glamox varumärkesrättigheter .

Länkar
Denna Tjänsten innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa andra webbplatser inte är under Glamox kontroll. Glamox är inte ansvarigt för och stödjer inte innehållet på en länkad webbplats.

Ansvarsfriskrivning
Under inga omständigheter ska Glamox hållas ansvarigt för några , indirekta eller följdskador, eller några som helst skador till följd av förlust av användning, data eller vinst, vare sig i en handling av avtal, vårdslöshet eller annan ohederlig handling, som uppstår av eller i samband med användning eller prestanda av denna Tjänst, inklusive programvara, dokument och uppgifter, eller underlåtenhet av den, förutom för skador orsakade av uppsåt, för personskada eller anspråk enligt tvingande lagstiftade produktansvar.

Tillämplig lag och behörig domstol
Denna Tjänst och eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med denna tjänst regleras av norsk lag.