Ljusstyrning för utomhusbelysning

Utomhusbelysning gör våra gator och utomhusmiljöer säkrare och mer trivsamma, men utomhusbelysning kräver även stora mängder energi. Att släcka all utomhusbelysning är inget alternativ, istället är dimbar LED-belysning ett bra sätt att reducera energikonsumtionen utan att kompromissa med säkerheten.

Glamox erbjuder lösningar där samtliga styrkomponenter är integrerade direkt i armaturen, vilket utesluter behov av externt monterade styrkomponenter. Vi kallar det för Glamox NightDim, en lösning som levereras med två olika fördefinierade lägen.

Läge 1 (ND1): Nattsänkning/neddimmat ljus till 50% i 6 timmar, med start från en beräknad mittpunkt.

Vanligen så styrs befintliga system via en timer eller ett skymningsrelä. NightDim använder denna dygnscykel för att räkna ut en mittpunkt, och reglerar ner ljuset till 50% under en period av 6 timmar efter den uppmätta mittpunkten.

Här hittar du produkter med Nattsänkning Läge1 (ND1) »

Exempel:

Oktober
 • En gata är upplyst under 14h, mellan kl 18:00 till kl 08:00
 • Mittpunkten beräknas automatiskt ut till kl01:00 (14h dividerat med 2, vilket placerar mittpunkten 7h efter 18:00)
 • Belysningen kommer att tändas till 100% vid kl 18:00
 • Kl 01:00 reglerar belysningen ner till 50%
 • Kl 07:00 regleras belysningen upp till 100% igjen
 • Kl 08:00 släcks belysningen

Juni

 • Under den ljusare månaden Juni är samma belysningen istället tänd i 6h, mellan kl 22:00 till 04:00
 • Mittpunkten beräknas automatiskt ut till kl01:00 (6h dividerat med 2, vilket placerar mittpunkten 3h efter 22:00)
 • Belysningen kommer att tändas till 100% vid kl 22:00
 • Kl 01:00 reglerar belysningen ner till 50%
 • Kl 04:00 släcks belysningen

Läge 2 (ND2): Nattsänkning/neddimmat ljus till 50% i 8 timmar, med start 2h innan en beräknad mittpunkt.

Vanligen så styrs befintliga system via en timer eller ett skymningsrelä. NightDim använder denna dygnscykel för att räkna ut en mittpunkt, och reglerar ner ljuset till 50% under en period av 8 timmar, med start 2h efter den uppmätta mittpunkten.

Här hittar du produkter med Nattsänkning Läge2 (ND2) »

Exempel 2:

 • En gata är upplyst under 14h, mellan kl 18:00 till kl 08:00
 • Mittpunkten beräknas automatiskt ut till kl01:00 (14h dividerat med 2, vilket placerar mittpunkten 7h efter 18:00)
 • Belysningen kommer att tändas till 100% vid kl 18:00
 • 2h innan mittpunkten (23:00), reglerar belysningen ner till 50%
 • Kl 07:00 regleras belysningen upp till 100% igjen
 • Kl 08:00 släcks belysningen