Glamox och ljusstyrning

Installationen av ett väldesignat ljusstyrningssystem är bästa sättet att framgångsrikt slutföra ljusinstallationen, ofta med målet att minska el och underhållskostnader. Förutom betydande kostnadsbesparingar kan ett ljusstyrningssystem från Glamox uppfylla många viktiga mål, t.ex. att bidra till en produktiv, hälsosam arbetsmiljö och leverera ett högkvalitativt system som är enkelt att installera och använda.Livscykelkostnad

Ett väldesignat ljusstyrningssystem ger lägre livscykelkostnader. Inte bara genom att minska energiförbrukningen, utan också genom att förlänga installationens livslängd och minska underhållskostnaden

Ljusstyrning helt enkelt

Glamox erbjuder ljusstyrningssystem på tre nivåer baserat på komplexitet. Detta gör det enkelt att hitta och anpassa ett system till ditt specifika behov. Våra system är:

Lätta att planera
På Glamox webbsida hittar du en LMS (Light Management System) lösningsguide. Här hittar du LMS lösningar för olika applikationer och segment tillsammans med förslag på planlösningar och listor över de komponenter du behöver, komplett med artikelnummer. LMS är också en integrerad del av vårt ljusberäkningsverktyg. Detta säkerställer detaljerad och exakt LMS dokumentation som uppdateras när ändringar görs i planerna för en ljusinstallation.

Skaffa Optiwin »

Lätta att programmera
Vi vill att du ska känna dig trygg när du väljer ett LMS-system från oss. Genom att använda Glamox programmeringstjänst garanteras du att vi tar fullt systemansvar för den totala belysningslösningen. Programmeringen sköts av systemintegratörer som är utbildade i Glamox LMS system.

Lätta att installera
Genom att använda etablerade standarder och teknologi som är välkänd för installatörer, banar vi vägen för en problemfri installation.

Lätta att använda
Vid utformningen av vårt ljusstyrningssystem har vi lagt stor vikt vid att skapa intuitiva användargränssnitt. Merparten av tiden kommer slutanvändaren att uppleva vårt ljusstyrningssystem som “osynlig teknik” som enkelt anpassar sig tillderas behov.

Läs mer om våra system »

Systemarkitektur

Enkel åtkomst av data
Glamox är engagerad i en systemarkitektur som ger enkel tillgång till värdefull data. På så sätt kan data enkelt överföras till ett byggnadshanteringssystem (BMS). Trådlöst eller via kabel - överföringen kan göras oavsett typ av kommunikation.

Enkel övervakning
Vi använder öppna standardprotokoll. På så vis är det möjligt att ansluta en komplett ljusinstallation till ett Central Monitoring system. En stor fördel med ett Central Monitoring system är att det erbjuder tilläggstjänster som energi-, nödljus- och underhållsövervakning.
Tilläggstjänster

Övervakning av nödljusinstallation
Säg adjö till tidskrävande nödljusinspektioner. Genom att använda DALI adresserbart nödljus, är det möjligt att ställa in testcykler och generera/spara rapporter som uppfyller europeiska och nationella standarder. Eftersom vi använder ett öppet standardprotokoll är det enkelt att översätta denna information till andra övervakningssystem.

Enkel kartläggning av energiförbrukningen
Vårt Central Monitoring system ger ett enkelt användargränssnitt för övervakning av energiförbrukningen i byggnaden. Med ”heat mapping” som visar energiförbrukning i olika delar av fastigheten är det lätt att se hur bra systemet fungerar och anpassa därefter.

Enkel underhållsplanering
När förväntar vi oss att behöva byta batteri? Vilka är driftstimmarna på armaturerna i huvudkorridoren? Glamox Central Monitoring system kan svara på sådana frågor och därmed hjälpa din personal att hantera underhåll snabbt, enkelt och på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om Central monitoring »


Spårning av föremål
Var finns sjukhussängar och viktig medicinsk utrustning? Var är rullstolarna på en flygplats? Istället för att springa och leta efter viktiga föremål kan du enkelt använda en anpassad app för att se var de faktiska föremålen är belägna. Detta sparar tid och pengar.

Heatmapping
Heatmapping bygger på sensorer som registrerar och samlar in data om rörelse i en byggnad. Data analyseras och används för att göra en grafisk karta som visualiserar användningen av byggnaden. Heatmapping kan användas för att svara på frågor som: Vilken del av byggnaden används under en vanlig dag? Hur många kontor är faktiskt i bruk? Vilket område av butiken är den mest populära? Genom att ”heatmappa” din byggnad, får du all information du behöver för att planera och optimera utrymme och underhåll av byggnaden.