Ljusstyrning helt enkelt

Glamox erbjuder ljusstyrningssystem på tre nivåer baserat på komplexitet. Detta gör det enkelt att hitta och anpassa ett system till ditt specifika behov. Vi kan också erbjuda standardiserade lösningar för vart och ett av våra huvudsegment.


Multiple Group

Möjlighet att styra flera grupperav armaturer.

Läs mer »


Central Monitoring

Ger dig möjlighet att övervaka och styra kompletta belysningsinstallationer.

Läs mer »