Linect ® - Snabbkopplingssystem

Linect® är ett universellt snabbkopplingssystem för infällda belysningsarmaturer. Alla armaturer med Linect® kan anslutas till kopplingssystem från olika producenter.
Linect® systemet finns med flera olika funktioner som t.ex. av/på, ljusreglering eller nödljus. Målsättningen är att reducera både leveranstid och installationstid. Våra infällda armaturer är nu tillgängliga för Linect® snabbkopplingssystem. Enkelt och effektivt.

Ett öppet system som förenklar arbetet under installation:
- Plug and play: Linect® armaturer installeras väldigt enkelt.

- Vilken Linect® plugg som helst kan användas. Det är även möjligt att ansluta på ett normalt sätt.

- Armaturen kan enkelt kopplas av/på utan att bryta strömmen.

Ett öppet system som förenklar arbetet för konsulten på flera sätt:
- Kompatibla komponenter ökar frihetsgraden under planeringen. Det behövs inget samband mellan kopplingssystemet och vilken armatur som väljs.

- Linect® förenklar alla faser i ett projekt.

- Med Linect® armaturer kan anbudet göras leverantörsneutralt. Vare sig man väljer konventionell anslutning eller snabbkoppling.