Ljuset och miljön

Det miljöanpassade kontoret är bra för alla. Att tänka grönt på sin arbetsplats involverar många vardagliga saker. Som att inte slösa med energi, utan släcka ljuset när vi går från ett rum.
Ännu viktigare är det att beakta miljöaspekterna vid planeringen av en arbetsplats. Genom att välja moderna och energisnåla ljuskällor såsom LED, istället för glödlampor eller halogenljus, så spar vi både pengar och jordklotets begränsade resurser. Det behöver inte finnas någon motsättning mellan ekonomi och ekologi.

Olika produkter påverkar miljön på olika sätt. Vissa påverkar miljön som mest vid själva tillverkningstillfället. Belysning däremot har störst miljöpåverkan vid användning! På de nästa sidorna får du tips om vad du skall tänka på när det gäller att välja belysning ur miljösynpunkt.