Ljuskälledata

Ljuskällor som är i slutet av sin livslängd kan utveckla mer värme än vad som är förväntat. Detta kan skada armaturkomponenterna. Det är alltid bra ekonomi att planera byte av samtliga ljuskällor samtidigt. Kontrollera livslängden på ljuskällan du använder på vår  hemsida under -  Ljuskälledata -  eller rådgör med din leverantör av ljuskällor. Planera därefter intervaller där lamporna byts ut. Vissa ljuskällor kommer sannolikt att sluta fungera innan den angivna livslängden och måste bytas före det planerade gruppbytet av lampor.
  Byte av ljuskällor utförs när armaturen är i ett spänningslöst tillstånd. Ljuskällor som byts ut måste ersättas med motsvarande för att bibehålla armaturens egenskaper. Använd alltid skyddshandskar vid byte av ljuskällor, så att fingeravtryck inte efterlämnas på reflekterande ytor.