Välkommen till Ljusskolan!

Ljuset är en viktig del av arbetsmiljön. Ändå glöms det ofta bort, när man diskuterar den optimala arbetsplatsen.

Intresset fokuseras på arbetsstolar, höj- och sänkbara bord och ergonomiska datortillbehör. Ljuset är på något sätt så självklart att vi ibland glömmer bort hur mycket det betyder.

Vi på Glamox Luxo har genom årens lopp arbetat intensivt för att belysa arbetsmiljön.

Intresset har varit mycket stort, både från anställda på kontor och från de som arbetar med arbetsmiljöfrågor, t ex skyddsombud och företagshälsovården. Vi har förstått att detta är frågor som engagerar och som man gärna vill lära sig mer om.

Vi bjuder in till en kort web-kurs om belysning på arbetsplatsen, som vi kallar Ljusskolan. Kursen är indelad i tre korta avsnitt:

  • Ljuset och ditt öga
  • Ljuset och din arbetsplats
  • Ljuset och miljön

Efter att ha deltagit i kursen Ljusskolan så kommer du bättre att förstå hur ljuset påverkar oss människor. Du kommer kritiskt att kunna granska ljusmiljön på din arbetsplats samt ta tillvara en hel del praktiska tips på hur kontorets belysning kan förbättras.