Ljusstyrning

Att styra ljuset reducerar energiförbrukningen och driftskostnaden i en byggnad.

Valet av lösning vill ofta bero på vilka behov man önskar att täcka. I tillägg vill ofta ekonomin sätta begränsningar för vilken lösning som väljs.

Vad är ljusstyrning?
Begreppet ljusstyrning är vanligtvis menat att beskriva ändring av och kontroll av ljus från en armatur. De parametrar som ändras och kontrolleras är:

• ljusfördelningen
• nivån (belysningsstyrka/luminans)
• spektra fördelningen (ljusets färg)

Styrningen kan genomföras manuellt eller automatisk, och den kan gälla enskilda armaturer eller grupper av armaturer. Vid dimning av en armatur måste alltid en elektronisk förkoppling designad för ljusreglering användas. Fas Genomsnittlig regulator kan inte användas på standard elektronisk förkopplingDetta sker genom att enskilda armaturer eller grupper av armaturer ljusregleras kontinuerligt eller stegvis, eventuellt slås av/på. Så väl manuell som automatisk styrning kan vara aktuellt. Det viktigaste är att man planerar in behovet i ett tidig skede. Kommer man efteråt kommer alltid kostnaderna bli högre.

Energibesparing
Ett optimalt ljusstyrningssystem kan ge upptill 70% energibesparing. Detta om det används elektroniska reaktorer (HF). Resten av besparingen står rörelse- och dagsljussensorer för. Ett cellkontor i en kontorsbyggnad har ett genomsnitt på 50%.

Beroende på omgivningen bidrar dagsljuset med 30 - 60% av ljuset på arbetsbordet. Energibesparingen är i princip proportionell med ljusnivån vid ljusreglering av lysrör. Det är dessa faktorerna som utnyttjas i ett modernt ljusstyrningssystem.

Ljuskällor i armaturer för ljusreglering ska lysa i 100 timmar med full effekt innan ljusreglering. Detta är för att uppnå optimal livslängd på ljuskällan.