Ljusstyrningssystem för framtidens belysningslösningar

Ett ljusstyrningssystem (LMS) från Glamox är en komplett belysningslösning. Du definierar vad du behöver och vi ansluter belysningslösningar baserat på dina specifika krav.

Genom att kombinera premiumarmaturer med noggrant utvald smart teknik kan vi erbjuda belysningslösningar som ger stora fördelar och är skräddarsydda för att passa olika ändamål och behov. Energi- och underhållskostnader sjunker, liksom koldioxidavtrycket, samtidigt som installationens livslängd förlängs.Elräkningen är bland de största kostnaderna för alla typer av anläggningar – och belysning är en stor del av den. Men den positiva nyheten är att man med våra ljusstyrningssystem kan minska energiförbrukningen med upp till 90%. Lägre energiförbrukning innebär mindre avfall och mindre föroreningar. Man kan välja lösningar som är både ekonomiska och miljövänliga. Med LMS är det så enkelt som det.
Vet du vad du vill uppnå?

Om du redan har satt upp dina mål men behöver professionell rådgivning om hur du ska uppnå dessa - vi har flera decenniers erfarenhet och ett hav av kunskap att dela med oss av till dig.

Kontakta oss »


Mer information: